Online Cloud Panel

Czym jest internetowy panel chmury?

Online Cloud Panel to strona internetowa zapewniająca użytkownikom łatwy dostęp do internetowego portalu internetowego do kontroli aplikacji Easemon i przeglądania dzienników za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymają konto dla internetowego panelu chmury po zakupie lub rejestracji.

Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło, sprawdź skrzynkę odbiorczą poczty e-mail i folder Junkbox / Spam po zarejestrowaniu lub zakupie.

Zaloguj się do witryny panelu Cloud
Pobierz aplikację Cloud Panel Viewer

iSpyTracker to aplikacja przeglądarki internetowej dla internetowego panelu chmur.

Nie pobieraj go na telefon, który chcesz monitorować.

Google
Android
Sklep Play
Ogłoszenie! Aplikacja przeglądarki w chmurze nie jest aplikacją szpiegującą. Jest to przeglądarka internetowa, która ułatwia dostęp do rejestrowanych dzienników bez korzystania z przeglądarki internetowej.
Po zalogowaniu się do panelu online można pobrać aplikację monitorującą iKeyMonitor lub uzyskać dostęp do usługi monitorowania iaileyon dla iPhone / iPad.